บริษัท บลู แอสซิสแท็นซ จำกัด ให้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ล่ามทางการแพทย์ภาษาญี่ปุ่น ตัวแทนชำระเงินแบบไม่ใช้เงินสด และตัวแทนยื่นขอใบอนุญาตทำงาน

ข้อมูลบริษัท
บริษัท บลู แอสซิสแท็นซ จำกัด เป็นบริษัทตัวแทนสำหรับให้ความช่วยเหลือในภูมิภาค โดยก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2547 เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลสำหรับชาวญี่ปุ่นในประเทศไทย เราก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งในทุก ๆ วัน โดยมุ่งมั่นสู่การเป็นบริษัทตัวแทนที่ให้ความช่วยเหลือแบบครอบคลุมทั้งในประเทศไทยและอินโดจีน ภายใต้สโลแกน “มีน้ำใจ สุภาพ และรวดเร็วฉับไว”
รายละเอียดธุรกิจ
เรากำลังขยายธุรกิจไปสู่การให้บริการในรูปแบบที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น อาทิ เป็นตัวแทนชำระเงินค่าสถานพยาบาลทั่วประเทศไทย บริการดูแลผู้ป่วยโดยชาวญี่ปุ่น และบริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทั้งในและนอกประเทศ โดยมีเครือข่ายและมีสำนักงานใหญ่คือ "Blue Ground Co., Ltd."
(บริษัทท่องเที่ยว) นอกจากนี้ภายใต้แนวคิดที่ต้องการให้ความช่วยเหลือบริษัทญี่ปุ่น เรายังมีบริการให้คำปรึกษา เช่น ตัวแทนยื่นขอวีซ่าประเภทต่าง ๆ และตัวแทนยื่นขอใบอนุญาตทำงาน ฯลฯ
อีกด้วย บริการให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์ บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน