บริษัท บลู แอสซิสแท็นซ จำกัด ให้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ล่ามทางการแพทย์ภาษาญี่ปุ่น ตัวแทนชำระเงินแบบไม่ใช้เงินสด และตัวแทนยื่นขอใบอนุญาตทำงาน

บริการ

SERVICES

ธุรกิจให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์

ผู้เชี่ยวชาญในการให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ในประเทศไทยและอินโดจีน
บริษัท บลู แอสซิสแท็นซ จำกัด เป็นบริษัทที่ให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์สำหรับชาวญี่ปุ่น โดยให้บริการมาอย่างยาวนานทั้งการเป็นตัวแทนชำระเงินให้แก่สถานพยาบาล ให้บริการดูแลผู้ป่วยโดยชาวญี่ปุ่น รวมถึงบริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทั้งในและนอกประเทศ เราก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งในทุก ๆ วัน โดยมุ่งมั่นสู่การเป็นบริษัทตัวแทนที่ให้ความช่วยเหลือแบบครอบคลุมทั้งในประเทศไทยและอินโดจีน

บริการให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์

 • ตัวแทนชำระเงินให้แก่สถานพยาบาล
 • ให้บริการดูแลผู้ป่วยโดยเจ้าหน้าที่ชาวญี่ปุ่น (ทั้งตัวผู้ป่วยและครอบครัว)
 • ตัวแทนจัดเตรียมสำหรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉิน (จัดเตรียมผ่านโรงพยาบาลและบริษัทขนส่ง)
 • ตัวแทนจัดเตรียมสำหรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับประเทศ (จัดเตรียมผ่านโรงพยาบาลและบริษัทขนส่ง)
 • ตัวแทนจัดเตรียมสำหรับการเคลื่อนย้ายศพ (จัดเตรียมแบบครบวงจร เช่น ประสานงานกับสถานทูต บริษัทจัดงานศพ และบริษัทเคลื่อนย้ายศพ)
 • รวบรวมและจัดการด้านเอกสารสำหรับการเรียกร้องสินไหมทดแทน
 • จัดเตรียมเอกสารสำคัญ จัดเตรียมและแปลเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ
ศูนย์บริการด้านการแพทย์สำหรับชาวญี่ปุ่น (JMD)
ล่ามทางการแพทย์ภาษาญี่ปุ่นและบริการชำระเงินแบบไม่ใช้เงินสด
ศูนย์บริการด้านการแพทย์สำหรับชาวญี่ปุ่น (JMD) เป็น "เคาน์เตอร์ให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์ภาษาญี่ปุ่น" ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อ
"ให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ภาษาญี่ปุ่น" สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ซึ่งขาดสิ่งอำนวยความสะดวกทางการแพทย์ในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เราได้จัดตั้งศูนย์บริการด้านการแพทย์สำหรับชาวญี่ปุ่น (JMD) ขึ้นในโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ประเทศไทย และในคลินิกสมิติเวชโรงพยาบาลปารามี เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ โดยมีล่ามทางการแพทย์ภาษาญี่ปุ่นอยู่ประจำ และให้บริการทางการแพทย์ด้วยภาษาญี่ปุ่น
ศูนย์บริการด้านการแพทย์สำหรับชาวญี่ปุ่น (JMD)
ประเทศไทย
 • JMD โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี (จังหวัดปราจีนบุรี)
 • JMD โรงพยาบาลราชธานี (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
ประเทศเมียนมาร์
 • JMD สมิติเวช อินเตอร์เนชันแนล คลินิก
 • JMD ARYU International Hospital
 • JMD Gran Hansa International Hospital
ประเทศลาว
 • JMD ศูนย์การแพทย์ Alliance International Medical Centre (AIMC)
 • JMD เกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชันแนล เวียงจันทน์


ธุรกิจให้คำปรึกษาด้านวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน

บริการตัวแทนยื่นขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน
เราเป็นตัวแทนในการยื่นขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงานให้กับบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย

 • ตัวแทนยื่นขอใบอนุญาตทำงานและวีซ่าให้กับบริษัททั่วไปและสำนักงานตัวแทน
 • ธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI ตัวแทนยื่นขอใบอนุญาตทำงานและวีซ่า
 • ตัวแทนยื่นขอใบอนุญาตกลับเข้าประเทศ
 • ดำเนินการเปลี่ยนวีซ่าแต่ละประเภทในประเทศไทย
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและงานด้านบัญชี (โดยบริษัทบัญชีในเครือ)
 • ตัวแทนให้คำปรึกษาและงานตรวจสอบประเภทต่าง ๆ