ศูนย์บริการด้านการแพทย์สำหรับชาวญี่ปุ่น (JMD) คืออะไร

ล่ามทางการแพทย์ภาษาญี่ปุ่นและศูนย์ให้บริการชำระเงินแบบไม่ใช้เงินสด
เราให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยชาวญี่ปุ่นเพื่อให้เข้ารับการตรวจรักษาได้อย่างสบายใจ

ศูนย์บริการด้านการแพทย์สำหรับชาวญี่ปุ่นเป็น "เคาน์เตอร์ให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์ภาษาญี่ปุ่น" ที่บริษัทงานโดยบริษัทบริษัท บลู แอสซิสแท็นซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ในประเทศไทยและอินโดจีน ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ "ให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ภาษาญี่ปุ่น" สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ซึ่งขาดสิ่งอำนวยความสะดวกทางการแพทย์ในประเทศไทยและ
อินโดจีน

ปัจจุบันเรามีเคาน์เตอร์ให้ความช่วยเหลือในประเทศไทย เมียนมาร์ และลาว
เป้าหมายของเราคือการเป็นศูนย์บริการที่ยังคงเป็นที่รู้จักกันดีในงานด้านการแพทย์สำหรับลูกค้าที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ เราจะยังคงให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ภาษาญี่ปุ่นที่ทุกคนวางใจต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

สู่หน้าแนะนำ JMDของแต่ละประเทศ