Experience

Wellness Tourism

Wellness
Tourism

With BluMed

บลู เมดิแคร์ เจแปน (Blue Medicare Japan) หรือ BluMed ดำเนินการโดยบริษัทบริษัท บลู แอสซิสแท็นซ์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นภายใต้แนวคิดการท่องเที่ยงเชิงสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการจัดการท่องเที่ยวเพื่อมุ่งเน้นในการป้องกันการดูแลสุขภาพ ชะลอการเจ็บป่วย รวมไปถึงการรักษาโรคแก่ผู้รับบริการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

Our Services

Okuno Clinic

Okuno Clinic

นับตั้งแต่เปิดคลินิก เราได้ให้ความสำคัญกับ “การรักษาที่ต้นเหตุของความเจ็บปวดและบรรลุผลที่น่าพอใจด้วยการไปโรงพยาบาลน้อยลง เราประสบความสำเร็จในการปรับปรุงความเจ็บปวดเรื้อรังของผู้ป่วยด้วยการไปโรงพยาบาลเพียงไม่กี่ครั้ง “ในปี 2564 มีผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลของเรา 2,162 คน 74.4% ดีขึ้นหลังจากการรักษาหนึ่งครั้ง

we’re here to
all your questions

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

News & Articles

Ready to speak
with a doctor?