Experience

Wellness Tourism

Wellness
Tourism

With BluMed

บลู เมดิแคร์ เจแปน (Blue Medicare Japan) หรือ BluMed ดำเนินการโดยบริษัทบริษัท บลู แอสซิสแท็นซ์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นภายใต้แนวคิดการท่องเที่ยงเชิงสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการจัดการท่องเที่ยวเพื่อมุ่งเน้นในการป้องกันการดูแลสุขภาพ ชะลอการเจ็บป่วย รวมไปถึงการรักษาโรคแก่ผู้รับบริการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

Our Services

Okuno Clinic

Okuno Clinic

นับตั้งแต่เปิดคลินิก เราได้ให้ความสำคัญกับ “การรักษาที่ต้นเหตุของความเจ็บปวดและบรรลุผลที่น่าพอใจด้วยการไปโรงพยาบาลน้อยลง เราประสบความสำเร็จในการปรับปรุงความเจ็บปวดเรื้อรังของผู้ป่วยด้วยการไปโรงพยาบาลเพียงไม่กี่ครั้ง “ในปี 2564 มีผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลของเรา 2,162 คน 74.4% ดีขึ้นหลังจากการรักษาหนึ่งครั้ง

News & Articles

Ready to speak
with a doctor?